Reglar for bruk

Dette er ei test- og demoside for produktet og web-tenesta Norsk temasøk, der Nynodata AS er rettshavar. Norsk temasøk er verna av lover om opphavsrett i Noreg og andre land og av internasjonale avtalar. Sida kan berre nyttast til test og demonstrasjon av produktet.

Norsk temasøk og datamateriale som kan hentast ut frå produktet/tenesta kan ikkje nyttast til kommersielle føremål utan etter skriftleg avtale med rettshavar. Brot på dette fører til straffeansvar.