Avanserte innstillinger

På denne sida kan du finjustere Norsk temasøk. Innstillingene lar deg evaluere ulike måter å bruke temasøket på. Når det blir integrert på sida di, kan du selv velge hvilke innstillinger du vil vise til sluttbrukerne. Du kan vise noen, ingen eller alle.

Velg ressurser

Norsk temasøk har tilgjengelig en rekke ressurser for å foreslå alternative ord. Du kan selv velge hvilke av disse ressursene du vil tilby brukeren av sida.

Oversett originalordet når det er nødvendig.
Inkluder synonymer som er identiske eller som har en betydning svært nær originalordet.
Inkluder synonymer som stort sett har den samme betydning som originalordet.
Inkluder tilsvarende bøyingsform. Dette gjelder bare når originalordet er bøyd.
Inkluder bøyde former av originalordet.
Viser ubøyd form av ordet
Merk at inkludering av en ressurs ikke betyr at ressursen alltid blir brukt, men bare at den er tilgjengelig for bruk. Eksempel: Hvis brukeren skriver søkeuttrykket på samme språk som informasjonen på nettstedet, blir ikke oversetting aktiv, selv om oversettingsressursen er merket av. På den annen side, når brukeren taster inn ord på et annet språk enn det som er brukt på nettstedet, da blir oversettingen aktiv.

Bruksmåte

Norsk temasøk tilbyr to grunnleggende bruksmåter i sitt assosiasjonssøk. Begge viser aktuelle tilleggsord som brukeren kan ta med i søket.

Når du klikker på et ord, blir det integrert i søket og resultatsida oppdatert. Slik får du lagt til det mest relevante ordet med ett klikk. Om nødvendig kan du gjenta prosessen.
Du velger først ut relevante ord og klikker på en knapp for å aktivere søket. Dette er en rask måte å inkludere mange ulike synonymer i samme søk.

Visning av resultat

Temasøket kan vise tilgjengelig informasjon på mange ulike måter. Noen av disse krever mer plass på heimesida enn andre. Forskjellene i layout er mer synlige når en viser detaljerte resultater.

Resultatene blir presentert på så liten plass som mulig.
Resultatene blir presentert i en kompakt form, med noe luft for å gjøre dem lettere å lese.
Resultatene blir presentert med hvert detaljeringsnivå på ny linje. Alternative ord står etter hverandre på linja.
Resultatene blir presentert med hvert detaljeringsnivå på ny linje. Alternative ord står under hverandre.

Antall detaljer i resultatet

De alternativene temasøket henter fram blir vist med flere ulike detaljer, slik som originalord eller målspråk. Velg det detaljeringsnivået som passer best.

Legg til / ta bort søkeord

Alternativene du velger fra temasøket blir brukt til å lage nye grupper av søkeord.

De alternative orda du velger legges til søkeordet du tastet inn. Dette er det mest effektive valget.
De alternative ordene du velger brukes til å erstatte noen eller alle av søkeordene du tastet inn.